Sıkça Sorulan Sorular

1- Genç Sanatçı Fonu nedir?

Genç sanatçıların fikirlerinin sanat eserlerine dönüştürülmesi için desteklemek ve gençlere sanat aracılığıyla ifade alanı açmak amacıyla her yıl Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından hayata geçirilen hibe ve kapasite güçlendirme destek programıdır.

Genç Sanatçı Fonu kapsamında, 2024 döneminde genç sanatçıların “Merak” teması ile projelendirdikleri sanatsal çalışmalarını hayata geçirirken ihtiyaç duydukları finansal desteği karşılamak ve genç sanatçıları bilgi, beceri, yaklaşım düzeyinde desteklemek üzere atölye desteği sağlanacaktır.

2- Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru yapabilmek için:

2024 yılı için, 18 yaşından gün almış ve  (Mayıs ayı itibariyle) 30 yaşını geçmemiş olmak gereklidir.

Başvurular için herhangi bir şehir şartı aranmaz. Türkiye’de ikamet ediyor olmak şartıyla tüm illerden başvuru yapılabilir. Hatay ve Eskişehir illerinden yapılacak başvurulara %10 kontenjan ile öncelik tanınacaktır.

Birinci koşulu başvuru tarihi itibariyle yerine getiremeyenler, fona başvuramazlar. Başvursalar dahi, başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

*Program kapsamında yürütülecek kamp ve faaliyetlere katılım hibeden yararlanmanın bir koşuludur. Programa tam katılım gösterecek ve ALİKEV - GSF Ağı’nda kolektif süreçlerin parçası olmak isteyen adayların başvurması beklenmektedir. 

3- Daha önce başlanmış ancak tamamlanmamış proje ile başvurabilir miyim, hiç başlamamış mı olmalıyım?

Eseriniz daha önce yayınlanmamış ve/ya sergilenmemiş ise yarım ve/ya devam eden projelerle de başvurabilirsiniz. Devam eden projeleriniz başka kişi / kurumlar tarafından destekleniyorsa bunu da başvuru formunda belirtmeniz gerekmektedir. 

4- Projeleri kim değerlendiriyor, nasıl değerlendiriyor?

ALİKEV tarafından bir seçici kurul/jüri oluşturulur. Seçici Kurul/Jüri, alanlarında uzman akademisyen, küratör, sanatçılar, yönetim kurulu üyelerinden ve Vakıf faaliyetlerinde yer alan genç sanatçılardan oluşur. gsf.alikev.org üzerinden her yıl jüride yer alan isimlere ulaşabilirsiniz. 

5- Tüm eserler sergide yer alacak mı?

Evet. Üretim süreci tamamlanan tüm eserler sergide yer alması veya gösterim yapılması planlanmaktadır. Sergi ve gösterimler programın kapanış etkinliklerinden birisidir. Ayrıca Genç Sanatçı Fonu kapsamında hazırlanan web sitesine de eklenecektir.

6- Hangi sanat dalında eserlerle başvuru yapabilirim?

Resim, Sinema, Kısa Film, Belgesel, Fotoğraf, Heykel, Video, Grafik, Geleneksel Sanatlar (Ahşap, cam, ebru, çini vb.), Yeni medya alanında eserler projelendirerek başvuru yapılabilir.

7-Projeler kaç ayda tamamlanmalı? Son teslim tarihi var mı?

Evet var! Çalışmaların en geç 2024 Ekim sonunda tamamlanmış olarak vakfa teslim edilmesi gerekiyor. 

8- Eserler tamamlanmazsa ne olur?

Desteklenen projenin belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda ALİKEV tarafından yapılan ödemeler, proje teslim tarihinden itibaren bir ay içinde sanatçı tarafından ALİKEV’e iade edilir.

9- Birden fazla proje ile başvuru yapabilir miyim?

Her sanatçı fona, dilediği kadar eserle başvurabilir. Aynı sanatçıya ait birden çok eserin desteklenmeye uygun görülmesi durumunda o sanatçının tercih edeceği yalnızca bir (1) eser destekten yararlanabilir.

10- Yalnızca bireysel başvurular mı değerlendiriliyor yoksa ekip olarak başvurabilir miyiz?

Evet, başvurabilirsiniz. Ancak Vakıf ile iletişimi grup içerisinden bir (1) kişinin sürdürmesi gerekir. Ayrıca fon sonunda gerçekleşecek sergi organizasyonuna da grup içerisinden bir (1) kişinin katılması için gerekli giderler ALİKEV tarafından karşılanır. Fatura ve ödemeler de başvuran kişinin üzerinden gerçekleşecektir.

11- Projede eşfinansman gösterebilir veya projeyi birden fazla destekle gerçekleştirebilir miyim?

Evet, eş finansman gösterebilir ve ayrıca projelerinizi başka kişi / kurumlarla da destekleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu; eğer eş finansman desteği başvuru öncesinde kesinleşmiş ise mutlaka başvuru formunda bu desteği kimden ya da hangi kurumdan aldığınızı ve destek biçimini, miktarını belirtmeniz gerekmektedir. 

Eğer fon almaya hak kazanırsanız ve ondan sonraki süreçte eş finansman desteği bulursanız destek aldığınız kurumu ya da kişiyi ALİKEV’e haber vermeniz gerekmektedir. Aynı harcama kalemi iki ayrı fon desteği ile belgelendirilemez. 

 

Ayrıca eş finansman desteği konusunda görünürlük prosedürlerinin yerine getirilmesi gerekliliğidir. Ayrıntılı bilgi yönerge ve yararlanıcı sözleşmesinde yer alır.

12- Hibe tutarı ve ödeme şekli nedir?

Talep edilebilecek hibe üst limiti 45.000 TL’dir. Fon harcamaları KDV’den muaf değildir.

Program kapsamında YARARLANICI tarafından talep edilen hibenin toplam tutarının %75’i sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 iş günü içinde, geriye kalan %25’lik kısmı ise proje bittikten sonra YARARLANICI’ya ödenecektir. YARARLANICI, yaptığı satın alımlara dair fiş, fatura vb. harcama belgelerini, harcama belgesinin ait olduğu ayın sonunda, harcama listesi ile birlikte Vakfın İstanbul’da bulunan ofisine teslim edecektir.

13- Başvurumun ulaştığından nasıl emin olacağım?

Başvuru tarihleri içerisinde tarafınıza “Başvurunuz alınmıştır.” şeklinde e-posta gönderilecektir. Son başvuru tarihinden önce yanıt alamazsanız yeniden gönderebilir ya da başvurunuzu teyit etmek için Vakfa [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

14- Önceki dönem GSF katılımcıları yeni çağrı dönemde de başvuru yapabilir mi?

Evet yapabilirsiniz.

15- Değerlendirme süreci nasıl işliyor?

Başvurular öncelikle teknik değerlendirmede incelenir.

Teknik değerlendirmeyi geçen başvurular jüriye gider ve jüri üyeleri değerlendirmesinden geçer.

Son aşamada -ihtiyaç olması durumunda- başvurusu kabul edilen adaylarla 15 dakika sürecek Zoom görüşmeleri yapılır.

Tüm başvurular için olumlu ya da olumsuz geri dönüş e-posta aracılığıyla başvuru sahibine yapılır.

 

Blog Yazıları

Haberler & Güncel Bilgiler

Bekleyin...